A N D NP
nabízíme celkem 473 produktů
právě nakupuje 23 návštěvníků

Podmínky   »   Ochrana osobních dat


Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků, a v souladu s předpisy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
 • fakturační údaje
  - název společnosti / jméno OSVČ
  - IČ
  - DIČ
  - informace o plátcovství DPH
  - jméno kontaktní osoby
  - jméno, příjmení soukromé osoby (nepodnikatele)
   
 • dodací a fakturační adresa
  - jméno adresáta
  - sídlo společnosti / bydliště OSVČ
  - dodací adresa
   
 • kontaktní údaje
  - telefon, mobil
  - e-mail

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy), vystavovení a zaslání účetních dokladů, kontaktování v případě upřesnění objednávky či smluvních vztahů, rozesílání informací o novinkách, zajímavostech, či soutěžích.
 

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro nás takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Údaje mohou být také zpřístupněny dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností internetového obchodu (např. spotřebitelské soutěže).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na nás kdykoli obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu.

2010 ....... 2016 ....... 2023 © bio-zbozi.cz