Bio - čistící přípravky   »   ... Prostředky na hubení hmyzu   »   Hubící prostředek na hmyz DRACO-5l
A N D NP
nabízíme celkem 483 produktů
právě nakupuje 30 návštěvníků

Prostředek účinkuje proti mravencům, komárům, mouchám, pavoukům, molům, švábům, ryběnkám, blechám, vším, klíšťatům, muchničkám, atd. 1litr stačí na 50m ošetřené plochy. Možnost použití ve všech místnostech.


KÓD:Hmyz 5
Záruční doba:24 měsíců

  Cena:4 020   
  Info cena:4 020  Kč / Balení  

Uvedená cena je konečná.
Nebude k ní připočítáváno DPH.


 
DRACO Hubící prostředek na hmyz DRACO-5l Hubící prostředek na hmyz DRACO-5l

Popis produktu

Tekutý prostředek na hubení hmyzu.


Schválený biocid: REG-33.7.1-30.5.05/18831


[etiketa]


Prostředek DRACO, tekutý prostředek na hubení hmyzu, účinkuje proti mravencům, komárům, mouchám, vosám, pavoukům, molům, švábům, ryběnkám, blechám, vším, klíšťatům, muchničkám, atd.


Jeden litr prostředku DRACO stačí na cca 50 m ošetřené plochy. Pro dosažení požadovaného úspěchu přitom stačí ošetřit cca 20 % plochy prostoru.


NÁVOD K POUŽITÍ:


Přípravek DRACO se nastřikuje v neředěném stavu na místa, která s oblibou vyhledává nežádoucí hmyz (tzn. štěrbiny, podlahy, rohy, apod.) Doba působení činí cca 15 dní.


Neaplikujte na potraviny, nápoje, krmivo. Při použití zakryjte akvária a potraviny.


POZOR: Včelám a rybám je prostředek NEBEZPEČNÝ! Nesmí se dostat do podzemní vody!


Složení: voda, parfém, konzervační látka, pyrethriny a pyrethroidy, piperonylbutoxid.


Účinná látka: Pyrethriny a pyrethroidy (CAS:800-34-7) 1,2 g/l; piperonylbutoxid (CAS:51-03-6) 5 g/l.


UPOZORNĚNÍ:


S2 Uchovávejte mimo dosah dětí! S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv! S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání přípravku! S24/25 Zamezte styku s kůží a očima! S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.


POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:


Při nadýchání: Opusťte kontaminované prostředí nebo dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvá-li podráždění dýchacích cest, dušnost, popř. jiné celkové vážné příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.


Při styku s kůží: Odložte kontaminované oblečení a potřísněné části pokožky umyjte pokud možno vlažnou vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.


Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Při otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou, pokud možno vlažnou vodou a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, zvlášť pokud přetrvávají známky podráždění (pálení a zarudnutí očí).


Při požití: Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že je postižený při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu na obalupřípravku nebo bezpečnostní list.


ZNEŠKODNĚNÍ:


Obaly se zbytky přípravku odevzdejte na místo určené ke sběru a likvidaci odpadů. Obaly jsou po vyprázdnění a vypláchnutí vodou recyklovatelné.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Atest Ministerstva zdravotnictví.

Parametry produktu

Váha (g): 0.00 g
Objem (litr): 5 litr

Soubory (dokumenty ke stažení)

Žádné soubory produktu nejsou nahrány!

Diskuze k produktu+  přidat nový příspěvek


Jméno:  
Email:  
Předmět diskuze:  
Text příspěvku:  
odeslat tento příspěvek jako dotaz na obchodníka

Kontrolní kód:   ... do kontrolního kódu napište rozdíl čísel 14 a 9.


Hlídací pes


Poslat emailové upozornění, pokud cena produktu klesne pod:  
(cena je myšlena bez individuální slevy)


Poslat upozornění, bude-li přidán nový příspěvek (reakce) do diskuze tohoto produktu


Váš e-mail:  


Poslat odkaz o produktu


Pro:     (e-mail)
Od:     (e-mail)

Předmět:  
Podívej(te) se na tento produkt v internetovém obchodě bio-zbozi.cz
Text zprávy:  
Podívej(te) se na produkt Hubící prostředek na hmyz DRACO-5l v internetovém obchodě bio-zbozi.cz.

Tento produkt je k nalezení na adrese: bio-zbozi.cz/detail-produktu/bio-cistici-pripravky/prostredky-na-hubeni-hmyzu/319_hubici-prostredek-na-hmyz-draco-5l/


S pozdravem tým bio-zbozi.cz

Kontrolní kód:   ... do kontrolního kódu napište rozdíl čísel 14 a 9.


Související zboží

Žádné související produkty nejsou uvedeny!

Alternativní zboží

Žádné alternativní produkty nejsou uvedeny!

2010 ....... 2016 ....... 2023 © bio-zbozi.cz